Zdravstveni dom Sežana

Patronažna služba

Nazaj  

Dejavnost patronažne zdravstvene nege v ZD Sežana opravlja devet patronažnih medicinskih sester. Zaradi razpotegnjenosti terena, ki obsega štiri občine, smo razporejene na petih lokacijah : v Sežani, Divači, Dutovljah, Komnu in Hrpeljah. Vsaka patronažna medicinska sestra pokriva patronažni okoliš s cca  2600 prebivalci.

KOGA OBISKUJE PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA ?

Patronažne medicinske sestre obiskujemo rizične skupine prebivalcev, pri katerih opravljamo tako preventivno dejavnost kot zdravstveno nego bolnika na domu.
 
Preventivni patronažni obiski
Namenjeni so obravnavi posebnih kategorij zavarovancev v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in navodili Ministrstva za zdravstvo. V tem sklopu obiskujemo: nosečnice; dojenčke in otročnice; otroke v drugem in tretjem letu starosti;  slepe in slabovidne z motnjami v razvoju v starosti od 7 do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo;  ženske, ki se po treh letih ne odzovejo na preventivni ginekološki pregled;  kronično bolne osebe in težke invalide; starostnike nad 65 let, ki so osameli in socialno ogroženi; osebe, ki so v programu SVIT pozitivne in se po opomnikih ne odzovejo na ustrezne preiskave. Do preventivnega obiska v programu SVIT imajo pravico tudi invalidne osebe, kronični bolniki ter socialno depriviligirane osebe.
Preventivne patronažne obiske izvajamo po predvidenem letnem planu, v primerupotrebe po prednostni obravnavi pa tudi po naročilu, ko gre za neko urgentno zdravstveno socialno problematiko.           
Obiski  zdravstvene nege bolnika na domu
V primeru, da pacient zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more priti v ambulanto ter v primerih, ko se s tem lahko nadomesti bolnišnično zdravljenje, sme osebni zdravnik odrediti zdravljenje ali zdravstveno nego na domu. Obiski patronažne medicinske sestre takrat  zajemajo vse zdravstvene storitve  določene z delovnim nalogom osebnega zdravnika  po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

KJE POIŠČEMO PATRONAŽNO MEDICINSKO SESTRO ?

Patronažne medicinske sestre smo dosegljive vsako jutro od 7h  do 8h v svoji pisarni, sicer pa na službeni mobitel.
Informacijo, katera patronažna sestra je zadolžena za določeno naselje, lahko pacient dobi v splošni ambulanti najbližje zdravstvene postaje, pri osebnemu zdravniku, lahko pa na spletni strani ZD Sežana, kjer so objavljene tudi telefonske številke pisarn patronažne službe in službeni mobiteli.

KDAJ POKLIČEMO PATRONAŽNO MEDICINSKO SESTRO ?

1.Starši naj ob odpustu novorojenčka iz porodnišnice  sami obvestijo patronažno
      medicinsko sestro ( prinesejo zeleni karton - Obvestilo o porodu, lahko pa sporočijo  
      tudi telefonsko)
2. Pacienti iz rizične prebivalstva naj vedno, ko začutijo pred sabo za njih nerešljiv  
      zdravstveno socialni problem, brez strahu pokličejo svojo patronažno medicinsko, ki
      bo poskušala strokovno reševati problematiko in tudi posredovati pri ustreznih
      službah.
3. V primeru, ko osebni zdravnik izda delovni nalog, pa naročilo patronažni
      medicinski sestri pošlje ambulanta, zato klic ni potreben

Razpored delovnih sobot patronažne službe

 
 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN