Zdravstveni dom Sežana

Zdravstvena postaja Komen

Referenčna ambulanta Komen

Martina Štemberger, dipl.m.s.

Splošna ambulanta Komen

Katja Šantelj, dr. med., spec. druž. med.

Zobna ambulanta za odrasle

Tea Kitak, dr.dent.med.

Zobna ambulanta za šolarje in mladino Komen

Nataša Torkar Fabčič, dr.dent.med.

Patronažna služba Komen

Vida Furlan, dipl.med.sestra

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN