Zdravstveni dom Sežana

Zdravstvena postaja Komen

Referenčna ambulanta Komen

Katjuša Boltar, dipl.m.s.

Splošna ambulanta Komen

Katja Šantelj, dr. med., spec. druž. med.

Zobna ambulanta za odrasle

Tea Kitak, dr.dent.med.

Zobna ambulanta za šolarje in mladino Komen

Nataša Torkar Fabčič, dr.dent.med.

Patronažna služba Komen

Vida Furlan, dipl.m.s.

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN