Zdravstveni dom Sežana
 

Obvestilo

Vsa obvestila

NAMERA O ODDAJI V NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA

Številka: 5168/2017

Datum: 31.08.2017

 

V skladu z 48.členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) Zdravstveni dom Sežana objavlja:

 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM

 

Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana, objavlja namero o oddaji v najem poslovni prostor v 1.nadstropju Zdravstvenega doma Sežana – ambulanta dispanzer za mentalno zdravje v izmeri 19m2.

 

Za oddajo v najem bo z najemnikom sklenjena neposredna pogodba.

 

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Zdravstvenega doma Sežana.

 

 

                                                                                                                                              ZD SEŽANA

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN